...

Těhotenství je rozhodně jedno z nejkrásnějších období života, a to z toho důvodu, že jakmile uplyne, porodí žena své dítě, tedy zcela nového človíčka. A ačkoliv ten může přinášet radosti, je starost o něho poměrně finančně náročné, a tak je nezbytné vědět, jaké má vlastně maminka nároky na peníze, a to od státu. Takových příspěvků v těhotenství, a samozřejmě také v rodičovství existuje několik, a často je to byrokratická džungle, než se některé z maminek vůbec dozví, na co má nárok, a v jaké výši. Přesto jsou tyto peníze velmi důležité, jelikož bez nich by mnoho maminek pravděpodobně starost o dítě zvládnout nemohlo.

Mezi ty nejznámější příspěvky, které v našem právním státě existují, je známá mateřská. Ta je poskytována všem maminkám, a je používána jako náhrada příjmu, a to jak v době těhotenství, tak samozřejmě i v době po narození dítěte. Oficiálně se tento příspěvek jmenuje peněžitá pomoc v mateřství, a je určený všem maminkám, a to jak těm, které měli práci, tak i těm, které pracovali jako OSVČ. Na druhou stranu je nutné říci, že tato podpora nemusí být určena výhradně matce jako takové, ale může být dána i tomu, kdo dítě oficiálně převzal do péče.

Začátek tohoto příspěvku je datován od počátku 8. nebo 6. týdne, od termínu porodu. A v případě prvního dítěte trvá 28 týdnů, a v případě více dětí může trvat až 37 týdnů.

Druhým příspěvkem, který si lidé v souvislosti s mateřskou často pletou, je i takzvaná rodičovská. Ta je poskytována mnohem déle, a to až do čtyř let dítěte. Oficiální název tohoto příspěvku je rodičovský příspěvek, a je určený nejenom pro matku, ale i otce, popřípadě pěstouna. Opět platí, že je přiznávána k tomu, kdo se o dané dítě oficiálně stará. Samozřejmě v souvislosti s tím je stanovena i celá řada podmínek, které musí každý splnit. Maximální výše, kterou lze celkem vyčerpat, je 220 000 Kč.